22
Aug

ครั้งที่ 411

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมการเรียนแบบ online (1)

สนทนาหน้าไมค์ :"  มะนาวโห่ (2)

นานาสาระ :  วิเคราะห์นิทานในอาเซียน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
15
Aug

ครั้งที่ 410

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Yodell

สนทนาหน้าไมค์ :"  ภาษาจีน: ฝากหมายเลขโทรศัพท์

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: รักของแม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
8
Aug

ครั้งที่ 409

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: น้ำท่วมโลก (1)

สนทนาหน้าไมค์ :"  Wtihout You

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: สุขใจวันชรา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
1
Aug

ครั้งที่ 408

บอกเล่าเก้าสิบ  :  บายศรี: เครื่องใช้ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

สนทนาหน้าไมค์ :"  แก้ปัญหาจราจรด้วยรถยนต์ไร้คนขับ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การว่ายน้ำคือทักษะชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
25
Jul

ครั้งที่ 407

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เมืองในนิทานทรามวัยกับเจ้าชายอสูร

สนทนาหน้าไมค์ :"  มะม่วงหาว มะนาวโห่/หนามแดง(1)

นานาสาระ :  นิทานพม่า (รีรัน)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
18
Jul

ครั้งที่ 406

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Shosholozo

สนทนาหน้าไมค์ :"  ภาษาจีนคำว่า "กำลัง" ทำอยู่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นักศึกษาแรกเข้าปี1 ปรับตัวอย่างไร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
11
Jul

ครั้งที่ 405

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวดาฝรั่ง:กำเนิดมนุษย์

สนทนาหน้าไมค์ :"  Song: Somewhere over the rainbow

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ ลูก: ความสำเร็จของพ่อ-แม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
4
Jul

ครั้งที่ 404

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ประเพณีเข้าพรรษา

สนทนาหน้าไมค์ :"  สิ่งประดิษฐ์สุดว้าว!

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การเตรียมตัวสอบของนักศึกษา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
27
Jun

ครั้งที่ 403

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทคนิค:ตอบคำถามสัมภาษณ์เรียนต่อ

สนทนาหน้าไมค์ :"  เมนูฤดูฝน

นานาสาระ :  นิทานจากพม่า (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
20
Jun

ครั้งที่ 402

บอกเล่าเก้าสิบ  :   เพลง A chang is gonna come

สนทนาหน้าไมค์ :"  เที่ยวสุสานจิ๋นซี-เมืองซีอาน (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เตรียมพร้อมเป็นนศ.ปี 1

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin