28
May

ครั้งที่ 501

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Christopher Columbus

สนทนาหน้าไมค์ :"  คำศัพท์ในรั้วโรงเรียน

นานาสาระ :  ทฤษฎีการผลิกผัน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
21
May

ครั้งที่ 500

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โภชนาการสำหรับการออกกำลังกาย

สนทนาหน้าไมค์ :"  นอนหลับดีชีวีเป็นสุข

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
14
May

ครั้งที่ 499

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Rerun: อาชีพแห่งอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :"  สาระหน้าร้อน (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: กลุ่มโครงการสำรวจทัศนคติการเมืองของ นศ. มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
7
May

ครั้งที่ 498

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อพอลโลแพ้กรณีพิพาท

สนทนาหน้าไมค์ :"  นวัตกรรม 3 อ.

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ดนตรีที่ฉันรัก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
30
Apr

ครั้งที่ 497

บอกเล่าเก้าสิบ  :  In Venezuela

สนทนาหน้าไมค์ :"  ศัพท์การเลือกตั้ง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เกษตรพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
23
Apr

ครั้งที่ 496

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ไทยรวมกำลัง

สนทนาหน้าไมค์ :"  สงกรานต์ของชาวไต

นานาสาระ :  10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
9
Apr

ครั้งที่ 495

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Rerun: การไหลบ่าของภาษาอังกฤษในสังคมไทย

สนทนาหน้าไมค์ :"  สงกรานต์

นานาสาระ :  แนะนำเที่ยวสงกรานต์พระประแดง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
2
Apr

ครั้งที่ 494

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วีรกรรมของอพอลโล

สนทนาหน้าไมค์ :"  นิทรรศการงานวิจัยใครก็เที่ยวได้

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชีวิตพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
26
Mar

ครั้งที่ 493

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Chopin และ Polish Folk Song

สนทนาหน้าไมค์ :"  สงกรานต์

นานาสาระ :  บ้านผู้สูงวัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
19
Mar

ครั้งที่ 492

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การออกกำลังกายช่วงหน้าร้อน

สนทนาหน้าไมค์ :"  หัวปลีดดีอย่างไร

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์เข้าปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้านตาด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin

:: Next >>