30
May

ครั้งที่ 399

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (ต่อ)

สนทนาหน้าไมค์ :"  Lost Stars (1)

นานาสาระ :  ครูคิง- ชีวิตกับเสียงเพลง (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
23
May

ครั้งที่ 398

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พาไปชิมอาหารสิงคโปร์

สนทนาหน้าไมค์ :"  ปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนัก

นานาสาระ :  นิทานจากพม่า (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
16
May

ครั้งที่ 397

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Mexican Songs

สนทนาหน้าไมค์ :"  เที่ยวสุสานจิ๋นซี-เมืองซีอาน (1)

นานาสาระ :  สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานควรรู้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
9
May

ครั้งที่ 396

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (ต่อ)

สนทนาหน้าไมค์ :"  Feeling Good

นานาสาระ :  คุยกับครูคิง (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
2
May

ครั้งที่ 395

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กิน:ความหมายและความนัย

สนทนาหน้าไมค์ :"  10 ความเชื่อเรื่องหัวใจ(2)

นานาสาระ :  การเรียนการสอนแบบไทยแลนด์ 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
25
Apr

ครั้งที่ 394

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พาเที่ยวเมืองสิงคโปร์

สนทนาหน้าไมค์ :"  ปั่นจักรยานดีอย่างไร

นานาสาระ :  นิทานบรูไน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
18
Apr

ครั้งที่ 393

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Potuguese Songs

สนทนาหน้าไมค์ :"  การใช้คำว่า "ไป" ในภาษาจีน (2)

นานาสาระ :  โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษฯนร. ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
11
Apr

ครั้งที่ 392

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง

สนทนาหน้าไมค์ :"  Home

นานาสาระ :  ครอบครัวสัมพันธ์ (รีรัน)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
4
Apr

ครั้งที่ 391

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำทักทาย

สนทนาหน้าไมค์ :"  10 ความเชื่อเรื่องหัวใจ(1)

นานาสาระ :  แนวพัฒนาการออมของคนไทยยุค 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
28
Mar

ครั้งที่ 390

บอกเล่าเก้าสิบ  :  รอก่อนนะคะ!!

สนทนาหน้าไมค์ :"  ถั่วดาวอินคา:โอเมก้าบนดิน(2)

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้าน: เมขลาล่อแก้ว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin

:: Next >>