16
Oct

ครั้งที่ 470

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

สนทนาหน้าไมค์ :"  เทศกาลกินเจ

นานาสาระ :  ทักษะเพื่อความสำเร็จในทุกอาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
9
Oct

ครั้งที่ 469

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรียนอะไรให้ได้งานในอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :"  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
2
Oct

ครั้งที่ 468

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวีไดอาน่า

สนทนาหน้าไมค์ :"  โรงเรียนผู้สูงอายุ

นานาสาระ :  ครอบครัวยุคโลกาภิวัฒน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
25
Sep

ครั้งที่ 467

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงระบำ ก.ไก่

สนทนาหน้าไมค์ :"  เรียนรู้ภาษาจีน: เป็นหวัด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นศ. ทุนเพชรพระจอมฯ สาขาความเป็นผู้นำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
18
Sep

ครั้งที่ 466

บอกเล่าเก้าสิบ  :  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สนทนาหน้าไมค์ :"  ลมพิษ: สาเหตุและสมุนไพร

นานาสาระ :  นิทานเขมร (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
11
Sep

ครั้งที่ 465

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ผลกระทบของ EEC สู่คนทั่วไป

สนทนาหน้าไมค์ :"  โรคไต (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พยาบาลชุมชน จ.พัทลุง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
4
Sep

ครั้งที่ 464

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องของเทวีพรหมจารีย์ (ต่อ): อธินี

สนทนาหน้าไมค์ :"  เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาข้อเสื่อม

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ดนตรีที่ฉันรัก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
28
Aug

ครั้งที่ 463

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงรำวงกำแพงเพชร

สนทนาหน้าไมค์ :"  เรียนรู้ภาษาจีน: ฝนตก

นานาสาระ :  จิตอาสา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
21
Aug

ครั้งที่ 462

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ยิ่งเดินยิ่งดี ชีวีมีสุข

สนทนาหน้าไมค์ :"  ตะลิงปลิง

นานาสาระ :  นิทานเขมร (1): นกทำรัง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
14
Aug

ครั้งที่ 461

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาชีพแห่งอนาคตในธุรกิจ

สนทนาหน้าไมค์ :"  โรคไต (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: จุดเปลี่ยนชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin