13
Nov

ครั้งที่ 474

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์

สนทนาหน้าไมค์ :"  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์เส้นทางเข้าศึกษาใน มจธ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
6
Nov

ครั้งที่ 473

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวีไดอาน่า (2)

สนทนาหน้าไมค์ :"  เทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อสุขภาพ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เกือบไปแล้ว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
30
Oct

ครั้งที่ 472

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วิ่งเพื่อสุขภาพไม่ได้ยากอย่างที่คิด

สนทนาหน้าไมค์ :"  ผู้สูงวัย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การเรียนการสอนเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
23
Oct

ครั้งที่ 471

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Kalinka

สนทนาหน้าไมค์ :"  เรียนรู้ภาษาจีน: กินเจ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นศ. ทุนเพชรพระจอมฯ ด้านนาฎยะ โขน ละคร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
16
Oct

ครั้งที่ 470

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

สนทนาหน้าไมค์ :"  เทศกาลกินเจ

นานาสาระ :  ทักษะเพื่อความสำเร็จในทุกอาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
9
Oct

ครั้งที่ 469

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรียนอะไรให้ได้งานในอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :"  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
2
Oct

ครั้งที่ 468

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวีไดอาน่า

สนทนาหน้าไมค์ :"  โรงเรียนผู้สูงอายุ

นานาสาระ :  ครอบครัวยุคโลกาภิวัฒน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
25
Sep

ครั้งที่ 467

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงระบำ ก.ไก่

สนทนาหน้าไมค์ :"  เรียนรู้ภาษาจีน: เป็นหวัด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นศ. ทุนเพชรพระจอมฯ สาขาความเป็นผู้นำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
18
Sep

ครั้งที่ 466

บอกเล่าเก้าสิบ  :  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สนทนาหน้าไมค์ :"  ลมพิษ: สาเหตุและสมุนไพร

นานาสาระ :  นิทานเขมร (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
11
Sep

ครั้งที่ 465

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ผลกระทบของ EEC สู่คนทั่วไป

สนทนาหน้าไมค์ :"  โรคไต (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พยาบาลชุมชน จ.พัทลุง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin