23
Jan

ครั้งที่ 432

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ป่าลั่น/ชาวดง

สนทนาหน้าไมค์ :"  วิธีทำขนมบัวลอย

นานาสาระ :  ปณิธานปีใหม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
16
Jan

ครั้งที่ 431

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: นางไอโอกับนางคลิสโต

สนทนาหน้าไมค์ :"  เด็กไทยทันสื่อ ICT (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
9
Jan

ครั้งที่ 430

บอกเล่าเก้าสิบ  :  หมอลำ: ลำนำแห่งวิถีชน

สนทนาหน้าไมค์ :"  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับออสเตรเลีย (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ความปลอดภัยในการทำงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
26
Dec

ครั้งที่ 429

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โลกาภิวัฒน์จากโลกตะวันตก (2)

สนทนาหน้าไมค์ :"  โรคที่มากับอากาศหนาว

นานาสาระ :  นิทานของพม่า (2): พระอาทิตย์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
19
Dec

ครั้งที่ 428

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ค่ำแล้วในฤดูหนาว/สุดทางรัก/สามีเมา

สนทนาหน้าไมค์ :"  วันเทศกาลกินเกี๊ยวและบัวลอย

นานาสาระ :  วิธีคลายหนาว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
12
Dec

ครั้งที่ 427

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: ยูโรปา

สนทนาหน้าไมค์ :"  ของขวัญ IDEA สำหรับนักอ่าน

นานาสาระ :  โรคอ้วน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
5
Dec

ครั้งที่ 426

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย: แม่

สนทนาหน้าไมค์ :"  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับออสเตรเลีย (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: มจธ. ราชบุรี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
28
Nov

ครั้งที่ 425

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โลกาภิวัฒน์จากโลกตะวันตก (1)

สนทนาหน้าไมค์ :"  การแพ้อาหาร (2)

นานาสาระ :  นิทานของพม่า (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
21
Nov

ครั้งที่ 424

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Children of Madagascar

สนทนาหน้าไมค์ :"  ภาษาจีน: การโดยสารรถสาธารณะ (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์การได้ทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ USA (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
17
Nov

ครั้งที่ 423

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: จูปิเตอร์กับความหึงหวงของจูโน

สนทนาหน้าไมค์ :"  นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เราคือเรา (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin