21
Mar

ครั้งที่ 389

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Spanish song: Pepito

สนทนาหน้าไมค์ :"  การใช้คำว่า "ไป" ในภาษาจีน (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์พนักงาน รปภ.มืออาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
14
Mar

ครั้งที่ 388

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (1)

สนทนาหน้าไมค์ :"  เพลง Heart of Gold

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชีวิตลูกกำพร้า

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
7
Mar

ครั้งที่ 387

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย- คล้ายแต่ไม่เหมือน (2)

สนทนาหน้าไมค์ :"  วิทยากรเด่นปี 2017

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:การออมแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
28
Feb

ครั้งที่ 386

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน

สนทนาหน้าไมค์ :"  ถั่วดาวอินคา:โอเมก้าบนดิน(1)

นานาสาระ :  ทศชาติชาดก (ตอนจบ)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
21
Feb

ครั้งที่ 385

บอกเล่าเก้าสิบ  :  บทเพลง ใครหนอ และ ค่าน้ำนม

สนทนาหน้าไมค์ :"  คำถาม: ทั้งหมดนี่เท่าไหร่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ แม่บ้านมืออาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
14
Feb

ครั้งที่ 384

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (1)

สนทนาหน้าไมค์ :"  เพลง I write the song

นานาสาระ :  สัมภาษณ์เล่าเรื่องชีวิตในอเมริกา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
7
Feb

ครั้งที่ 383

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย- คล้ายแต่ไม่เหมือน (1)

สนทนาหน้าไมค์ :"  GPS กับรถสาธารณะ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ชีวิตนักศึกษาหอพัก มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
31
Jan

ครั้งที่ 382

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เที่ยวเชียงราย:วัฒนธรรมเหนือแบบอินเตอร์

สนทนาหน้าไมค์ :"  เล่าเรื่องเมืองฮาร์บิน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์นศ.ป.โท.JGSEE, KMUTT

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
24
Jan

ครั้งที่ 381

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ชุมชนชาวไทยใน LA

สนทนาหน้าไมค์ :"  ชวนทานผักตั้งโอ๋: หนึ่งปีมีครั้ง

นานาสาระ :  ทศชาติชาดก (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin
17
Jan

ครั้งที่ 380

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงในหลวงของแผ่นดิน

สนทนาหน้าไมค์ :"  พูดอวยพรอย่างไรในวันตรุษจีน

นานาสาระ :  ปีที่เปลี่ยนไป- วัยที่เปลี่ยนแปลง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


free b2evolution skin