ภาษาไทย
 

ภาษาไทยคือ มรดกอันล้ำค่าที่แสดงถึงความเป็นไทย
คนไทยทุกคนจะต้องอนุรักษ์ภาษาไทย ให้คงอยู่ต่อไป

 

ภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในปีนี้  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมประกวดในโครงการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติยศ   ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 

การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาไทย

การประกวดภาพถ่ายประกอบคำบรรยาย ในหัวข้อ “เอกลักษณ์ไทย”

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140