SoLA - School of Liberal Arts - โครงการต้นกล้าอาชีพ
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow โครงการต้นกล้าอาชีพ

โครงการต้นกล้าอาชีพ PDF Print E-mail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ อาจารย์ประจำ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เป็นผู้ประสานการจัดอบรมหลักสูตรโครงการต้นกล้าอาชีพ : หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ และ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารสัมมนา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.

โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ถูกเลิกจ้าง และได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจให้ให้มีความรู้ ความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองตนเอง และ ครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

 
< Prev   Next >

Date

Thursday, 15 April 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA