SoLA - School of Liberal Arts - คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: หน้าหลัก arrow ข่าวกิจกรรมคณะฯ arrow คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน PDF พิมพ์ อีเมล์

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “อบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน” ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ “อบรมพัฒนาการใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน” ให้แก่ ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ การจัดอบรมแบ่งสองส่วน กล่าวคือ ในภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้ และ ฝึกทักษะภาษาไทย

ช่วงที่สองในภาคบ่าย เป็นการประเมินทักษะการออกเสียงพูดภาษาไทย หากผู้เข้าอบรมผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สมาคมคนรักภาษาไทย ว่าเป็นผู้ออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน

รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๒๐ คน

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA