SoLA - School of Liberal Arts - กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553

กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553 โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และรับศีล รับพรจากพระภิกษุสงฆ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชมรมพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้นคณะฯ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้อาวุโสมาร่วมให้พรอันเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ มีการจับฉลากของขวัญสลับกับการจัดกิจกรรมสันทนาการระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจและความสนุกสนาน รวมถึงความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะฯ ด้วย

 
< Prev   Next >

Date

Sunday, 18 April 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA