โครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ พุทธศาสนาและศรัทธาของชาวชุมชนมอญ เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2552 ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา

รวมทั้งหลักคำสอนของหลวงพ่ออุตตมะ(พระราชอุดมมงคล) ผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนมอญและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวมอญ กระเหรี่ยงและพม่าที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและรักษาขนบธรรมเนียมเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น