นิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด

หน่วยจัดการข้อมูลชุมชน (CDMU) ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ ศิลป ดนตรี และเวทีเสวนาอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา สำนักงานเขตทุ่งครุ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). ในการนี้ พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เยาวชนดำเนินในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมด พร้อมกับเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางมดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นการร่วมจัดตั้งเครือข่ายชุมชนรักษ์คลองบางมดต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการสรุปผลงานกิจกรรม เวทีเสวนาระดมความคิดเห็นของเยาวชน ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง การประกวดดนตรี และภาพวาดศิลปะของนักเรียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)