โครงการหนังกลางแปลงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่า ประจำเดือนสิงหาคม

โครงการหนังกลางแปลง ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่าประจำเดือนสิงหาคม ชื่นชมกับบรรยากาศสบาย ๆ ยามเย็น พร้อมกับสาระความบันเทิงใจในโครงการหนังกลางแปลง ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00-23.30 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ

โดยเตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่อง พระนเรศวรมหาราช ภาค 2 และอื่น ๆ โครงการหนังกลางแปลงนี้ เป็นการสร้างความสุนทรียศาสตร์ผ่านงานภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความทรงจำของมนุษย์ ได้เป็นอย่างดี

รวมถึงบอกเล่าเกี่ยวกับสภาพปัญหา พร้อมกับเสนอประเด็นทางออกของชีวิตที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในมุมมองต่าง ๆ ของสังคมมนุษย์ผ่านตัวละครที่หลากหลาย นอกจากสาระที่ได้จากภาพยนตร์แล้ว นักศึกษายังได้โอกาสในการพักผ่อน และได้พบปะกับเพื่อนที่มีความสนใจในภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน หากสนใจสามารถดูภาพบรรยายกาศของงานครั้งที่ 1 ได้เลยครับ