โครงการหนังกลางแปลง

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการหนังกลางแปลง ซึ่งเป็นการสร้างความสุนทรียศาสตร์ผ่านงานภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตลอดจนความรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงบอกเล่าเกี่ยวกับสภาพปัญหา พร้อมกับเสนอประเด็นทางออกของชีวิตที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในมุมมองต่าง ๆ ของสังคมมนุษย์ผ่านตัวละครที่หลากหลาย

 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 คือ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 1 และ เรื่อง My valentine ณ สวนสุขภาพ และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กันยายน 2553 คือ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอนประกาศอิสระภาพ ณ บริเวณหน้าตึกส่วนอาคารและสถานที่ตรงข้ามสำนักหอสมุด กิจกรรมครั้งนี้นอกจากสาระความรู้ที่ได้รับจากภาพยนต์แล้วยังทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพักผ่อนและพบปะกับเพื่อนที่มีความสนใจในภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน