ตัวอย่างจดหมายเหล่านี้นักศึกษาสามารถดาวโหลดและนำไปแก้ไขให้เหมาะสม แล้วส่งให้อาจารย์สุรัตน์ เพื่อตรวจสอบและเสนอเซนต์

- ตัวอย่างจดหมายขออนุญาตสำรวจ ขอข้อมูลเพื่อทำโครงงานทางสังคม

- ตัวอย่างจดหมายขออนุญาติเข้าไปทำโครงงานทางสังคม

news 02101 ปรับปรุง : 11 มิ.ย. 45