ประมวลภาพกิจกรรมโครงงาน

จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | ตอบปัญหาจากการชมวิดิทัศน์ | 3 ขาเลี้ยงลูกเกลี้ยง
เพื่อนจ๋า! ช่วยฉันที | จุดโทษหรรษา | Quiz Quiz Quiz

จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | ตอบปัญหาจากการชมวิดิทัศน์ | 3 ขาเลี้ยงลูกเกลี้ยง
เพื่อนจ๋า! ช่วยฉันที | จุดโทษหรรษา | Quiz Quiz Quiz