สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด " บ้านพิชิตใจ "
สังกัด กองป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

 

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้ง เลขที่ 94/9 ซ. อ่อนนุช 90 ถ.อ่อนนุช
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ (02) 329-1353 , 329-1566

ประวัติ : เริ่มรับผู้ป่วยเข้ารักษา แบบผู้ป่วยใน เป็นครั้งแรก เมื่อเดือน ตุลาคม 2534

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


การบำบัดรักษาเฉพาะทางร่างกาย สามารถหยุดยาเสพติดได้ชั่วคราวเท่านั้น แต่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ จะสามารถทำให้ผู้ติดยาเสพติดหยุดยาเสพติดได้ในระยะยาว

สถานที่บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ที่ให้การบำบัดรักษาทั้งทางร่างกาย และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ได้แก่

1. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. (02) 531-0080-8 สายด่วน (02) 531-7777, 531-9943
2. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.(043) 225103-5
3. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.(053) 297976-7
4. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา โทร.(074) 245062
5. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. (053) 612607
6. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.(073) 333291

สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจ ได้แก่

1. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ (02) 329-1353 , 329-1566
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดเทพมงคล อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทร.(043) 451015
3. ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติดคอมมูนิต้า อินคอนโทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร. (02) 5631006-8, (01) 213-2505
อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (01) 2120804
อ.ท่าแร่ จ.สกลนคร โทร. (01) 2120804
4. ศูนย์เกิดใหม่ชาย อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร. (032) 261038
5. ศูนย์เกิดใหม่หญิง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โทร. (038) 514693