ประเภทอาชีพ    แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

1.ด้านอุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม  จำแนกตามลักษณะของการดำเนินการได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
 1. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรีอน
 2. การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก
3. การผลิตสินค้าที่ผู้ว่าจ้างนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาให้
 4. การรับช่วงงานบางขั้นตอนของการผลิตมาดำเนินการ
ตัวอย่าง การผลิตสิรนค้าด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น
- ทอผ้าตีนจก,ผ้ามัดหมี่,ผ้าไหม
- จักรสาน ,ทอเสื่อ
- เย็บผ้าใบ
- ทำยางแผ่น
- ทำเสื้อยืดผ้าปาติก
- ประดิษฐ์ที่ติดผม
- ประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษสา
- ประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชำร่วย
- ร้อยพวงมาลัยดอกพุดส่งร้านขายพวงมาลัย
- เย็บเสื้อสำเร็จรูป
- เผาถ่าน
- ทำไส้กรอกอีสาน
- ทำขนมจีบ
 เป็นต้น
 ตัวอย่าง การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น
- ทำขนมอบ,ขนมปังและขนมเค้ก
- ทำเครื่องประดับทองเหลือง
- ทำเครื่องหนัง
- ทำเฟอร์นิเจอร์
- ทำเชิงเทียน
- โต๊ะเก้าอี้เหล็กดัด
- ทำอิฐบล็อก
- แปรรูปน้ำนมเพื่อการค้า
- ทำรางน้ำอลูมิเนียม
- ทำยางมะตอย
 เป็นต้น

2.ด้านเกษตรกรรม จำแนกตามลักษณะการดำเนินงานเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1.เลี้ยงสัตว์
2.ทำไร่  ทำสวน
3.ทำนา
ตัวอย่าง อาชีพทางด้านการเลี้ยงสัตว์  เช่น
- เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
- เลี้ยงหมู
- เลี้ยงโคเนื้อ  โคนม
- เลี้ยงผึ้ง
- เลี้ยงแพะ
- เลี้ยงกบ
- เลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนเชือก  , หอยนางรม
- เลี้ยงไหมเกษตร
- เลี้ยงปลาเกำในกระด้ง  ปลาดุก  ปลาตะเพียน
- เลี้ยงเป็ดเทศ
เป็นต้น
ตัวอย่าง อาชีพการทำไร่ทำสวน  เช่น
- การทำไร่อ้อย
- ไร่กระชาย
- สวนส้มโอ
- สวนมะม่วง
- สวนมังคุด
- สวนทุเรียน
- สวนมะลิ
- สวนไม้ดอกไม้ประดับ
- ปลูกพืชสวนครัว
เป็นต้น
อาชีพทำนาส่วนใหญ่จะแบ่งพืชที่นาทำเป็นไร่   นา  และสวนผสม  เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดปี เช่น  ทำนากุ้ง  เป็นต้น

3.ด้านพาณิชยกรรมและบริการ  จำแนกตามลักษณะการดำเนินการเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
 1.ค้าขายสินค้า
 2.บริการ
 3.เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย
ตัวอย่าง อาชีพค้าขาย เช่น
- ค้าขายของที่ระรึก
- ขายสินค้าพื้นเมือง
- ขายก๋วยเตี๋ยว
- ขายอาหาร
- ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด
- ขายของชำ
- ขายสินค้าสำเร็จรูป
- ขายขนม
- ขายผลไม้
- ขายอาหารและเครื่องดืม
- ขายลอตเตอรี่
- ขายตุ๊กตา
- ข่ายปาท่องโก๋
- ขายอาหารทะเลสด
- ขายสัตว์เลี้ยง
- ขายตั๋วเครื่องบิน
- ขายเฟอร์นิเจอร์
- ขายเครื่องสำอาง
- ขายเครื่องประดับทำด้วยเงิน
- ขายทองรูปพรรณ
- ขายดอกไม้สด
- ขายแก็สหุงต้ม
- ขายตรงเครื่องสำอาง
- ขายผลผลิตทางการเกษตร
- สินค้าอุตสาหกรรมที่ตนเองเป็นผู้ผลิต
 เป็นต้น
ตัวอย่าง อาชีพบริการ เช่น
- ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์
- ช่างซ่อมรถยนต์
- ช่างเคาะปะผุและพ่นสีรถยนต์
- ช่างซ่อมเบาะรถยนต์
- ช่างซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ช่างเชื่อมโลหะ
- ช่างทำหลังคาอะลูมิเนียม
- ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
- ช่างเสริมสวย
- ช่างแต่งหน้า นวดหน้า
- ช่างทำผม
- ช่างตัดผมบุรุษ
- ช่างเขียนภาพเหมือน
- ช่างศิลป์ทำโปสเตอร์โฆษณา
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างจัดดอกไม้สด,ดอกไม้แห้ง
- รับเลี้ยงเด็กอ่อน
- บริการซักอบรีด
- บริการให้เช่าวีดีโอ,หนังสืออ่านเล่น
- บ้านพักตากอากาศ,หอพัก
- สกูตเตอร์ชายหาด,รถเช่า
- ขับรถแท็กซี่,มอเตอร์ไซด์รับจ้าง,รถรับจ้างระหว่างหมู่บ้าน,สามล้อ
- บริการถ่ายเอกสาร,รับพิมพ์รายงาน
- เล่นดนตรีในร้านอาหาร
- รับเหมาแกะหอยนางรม
- รับเหมาสับตระไคร้ส่งโรงงาน
- รับเหมาก่อสร้าง
 เป็นต้น
ตังอย่าง อาชีพเป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย    เช่น
- คนกลางรับซื้อและขายพริก
- คนกลางรับซื้อและขายกุ้ง
- คนกลางรับซื้อและขายเกลือ
- คนกลางรับซื้อและขายเศษยางพาราและยางแผ่น
  เป็นต้น