[เกมส์เขียนหลังบอกคำ][เกมส์ต่อจิ๊กซอ][เกมส์บิงโก][เกมส์ทดสอบประสาทสัมผัส]

เกมส์บิงโก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกสมาธิ
  2. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมอง
  3. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการฟัง
  4. เพื่อฝึกทักษะในการจำ

อุปกรณ์ที่ใช้

  • เกมส์บิงโก 1 ชุด

ขั้นตอนวิธีทำ

  1. แจกกระดาษที่เป็นตัวเลขให้น้องคนละ 2 แผ่น
  2. แนะนำวิธีการเล่นและกติกา
  3. สาธิตวิธีการเล่น
    1. พี่จะจับตัวเลขขึ้นมาครั้งละ 1 ตัว
    2. ให้เด็กทำเครื่องหมายบนตัวเลขในกระดาษที่แจกให้ในตอนแรก
    3. ทำซ้ำกันไปเรื่อย ๆ
    4. ใครสามารถวางได้ตามแนวที่กำหนด เช่น แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ
  4. สรุปการทำงาน

 

 

------------------------------------------------------------------