[เกมส์เขียนหลังบอกคำ][เกมส์ต่อจิ๊กซอ][เกมส์บิงโก][เกมส์ทดสอบประสาทสัมผัส]

เกมส์บิงโก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกสมาธิ
 2. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมอง
 3. เพื่อฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการฟัง
 4. เพื่อฝึกทักษะในการจำ

อุปกรณ์ที่ใช้

 • เกมส์บิงโก 1 ชุด

ขั้นตอนวิธีทำ

 1. แจกกระดาษที่เป็นตัวเลขให้น้องคนละ 2 แผ่น
 2. แนะนำวิธีการเล่นและกติกา
 3. สาธิตวิธีการเล่น
  1. พี่จะจับตัวเลขขึ้นมาครั้งละ 1 ตัว
  2. ให้เด็กทำเครื่องหมายบนตัวเลขในกระดาษที่แจกให้ในตอนแรก
  3. ทำซ้ำกันไปเรื่อย ๆ
  4. ใครสามารถวางได้ตามแนวที่กำหนด เช่น แนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะ
 4. สรุปการทำงาน

 

 

------------------------------------------------------------------