ขยะมีพิษ คือ ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมด  หรือเพียงบางส่วนที่อาจทำให้เกิดอันตราย
และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม และย้อนคืนสู่เรา
ขยะพิษ ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ  ภาชนะ
ใส่น้ำมันเครื่อง ภาชนะใส่น้ำมันเบรก ภาชนะบรรจุกาว กระป๋องสีทาบ้าน ภาชนะใส่ยาฆ่าแมลง  ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี ยาหมดอายุ 
ถ่านไฟฉาย และของเล่นบางอย่าง

สารพิษจากขยะประเภทนี้มีอันตรายมากต่อสุขภาพ เช่น

1. พิษภัยจากสารแมงกานีส พบได้จาก ถ่านไฟฉาย ตะกอนสี เครื่องเคลือบดินเผา มีผลต่อสุขภาพคือ

- ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึมเซา
- อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่สงบ ประสาทหลอน
- เกิดตะคริวที่แขนขา
- สมองสับสน สมองอักเสบ

2. พิษจากสารปรอท พบได้จาก หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดนีออน ยาฆ่าแมลง กระจกส่องหน้า ฯลฯ

3. พิษจากตะกั่ว พบได้จาก แบตเตอรี่รถยนต์ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ตะกอน ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ คือ

   - ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด
   - ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
   - มีอาการทางสมอง ทำให้ความจำเสื่อม ชักกระตุก และหมดสติลง

4. พิษภัยจากฟอสฟอรัส พบได้จาก ยาเบื่อหนู ตะกอนสี ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ คือ เหงือกบวม เยื่อบุปากอักเสบ

5. สารเคมีประเภทอื่นๆ เช่น สเปรย์ ยาย้อมผม ยาทาเล็บ และยาล้างเล็บที่หมดสภาพ ฯลฯ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ คือ
- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- ปวดศีรษะ หายใจขัด เป็นหอบ

Back