ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มเป้าหมายทำ
  
            โครงงานสมุนไพรกำจัดแมลงสาบ
            โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง
            โครงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร -ว่านหางจระเข้ลอยแก้ว
            โครงงานสีผสมอาหาร