ชื่อโครงงาน สมุนไพรกำจัดยุง

จุดประสงค์ 1. เพื่อใช้ในการกำจัดยุงเพราะยุงเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆชนิด

                  2. เพื่อใช้เป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัว

อุปกรณ์

1.    เปลือกส้ม

2.    ตะไคร้

3.    ยุง20ตัว

4.    ขวดก้นลึก 2 ใบ

วิธีทำการทดลอง

1.    นำเปลือกส้มและตะไคร้มาหั่นจนเป็นฝอยๆ ใส่ลงในขวดแยกกัน

2.    นำยุงมาปล่อยลงในขวด ขวดละ10ตัว

3.    เจาะรูไว้ที่ขวดขนาดที่ยุงไม่สามารถออกได้

4.    บันทึกผลการทดลอง

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง

วันที่

จำนวนยุงที่ตายจากเปลือกส้ม

จำนวนยุงที่ตายจากตะไคร้

1

3

2

2

5

3

3

6

4

4

8

5

สรุปผลการทดลอง

          จากการทดลองพบว่า เปลือกส้มสามารถกำจัดยุงได้ดีกว่าตะไคร้ เพราะจำนวนยุงที่ตายในเวลาที่เท่ากันมีจำนวนมากกว่า

 

Back