SoLA - School of Liberal Arts - เชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 19 ส.ค. 53
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here:

เชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” 19 ส.ค. 53 PDF Print E-mail

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จะจัดบรรยายและ ฝึกอบรมให้กับ นศ. และ บุคลากรทุกระดับที่สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” เน้นการสื่อสารเชิงบวกในการทำงาน พัฒนาความคิดและบุคลิกภาพ

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศขององค์กร โดย คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเชิงบวกส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม LNG 306 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ การบรรยาย (ช่วงเช้า) และ การฝึกอบรม (ช่วงบ่าย) จะมีประกาศนียบัตรมอบให้สำหรับผู้ผ่านการอบรมครบถ้วน

---------------------------------------------------------------------------------------------------

**สนใจสมัครได้ที่ โทร. 02-470-8733/02-470-8743 (คุณสุพร / คุณศิริพร)

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง สื่อสารถูกวิธี ชีวีเป็นสุข

 
< Prev   Next >

Date

Tuesday, 03 August 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA