SoLA - School of Liberal Arts - แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts”
Skip to content

SoLASoLA - School of Liberal Arts

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size thaiEnglish
You're here: Home arrow Newsflash arrow แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts”

แข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” PDF Print E-mail

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดแข่งขันคำศัพท์ “Vocabulary Experts” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป (LNG 101 General English) มีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการเพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ของตนเองยิ่งขึ้น

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ย. 2553 โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวน 90 คน โดยคัดจากตัวแทนห้อง ห้องละ 2 คน การแข่งขันในรอบแรกมีผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 จำนวน 30 คน และในการแข่งขันรอบที่ 2 มีผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย จำนวน 10 คน

การแข่งขันรอบสุดท้าย ได้จัดขึ้นในวันวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง LNG 504 โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายปฏิภาณ ฉิมนอก จากภาควิชาเทคโนโลยีมีเดีย อันดับ 2 คือ นายกิตติภพ ไตรธรรม จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ อันดับ 3 คือ นางสาวเต็มพร เชื้อกรด จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และรางวัลชมเชยอีก 6 รางวัล ได้แก่ นางสาวกิตยวดี ติรธรรมเจริญ นายอานันท์ สุระเรืองชัย นายพีรยชัย ผดุงรัชดากิจ นายพิชญวัฒน์ แก้วพรหม นายหัตถชัย ภักดี และนางสาวมัฌชิมา บางค้า

 
< Prev   Next >

Date

Tuesday, 03 August 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoLA

SoLA

SoLA

SoLA